Usikre tider for næringslivet – bedrifter bør ruste seg opp

Usikre tider internasjonalt og i Norge gjør at mange bedrifter i konkurranseutsatt sektor må gjennomføre betydelige bemanningskutt.

Kostnadsbesparelsene vil imidlertid bli langt mindre enn potensialet, fordi bedriften mangler sentral kontroll med bedriftens forpliktelser.

 

Alle vonde ting er tre

  • Altfor få bedrifter har en sentral oversikt over avtalene som ligger til grunn for det totale kostnadsbildet.
  • Løpetider, spesifikasjoner, priser, kontaktpersoner, rettigheter og forpliktelser er spredt i ansattes hyller, skuffer og PC’er.
  • Når bølgen av oppsigelser kommer, forsvinner siste rest av kontroll – og kostnadsbesparelsene blir langt mindre enn potensialet.

 

«Jeg er ingen samfunnsøkonom. Jeg vet ikke hvordan det går i EU og andre steder. Men, jeg registrerer at altfor få bedrifter tilpasser seg det økonomiske risikobildet som vi daglig blir minnet om i media. Og det kun fordi de har unnlatt å gjøre noen få billige og enkle forebyggende grep.»

Lasse Sten, gründer og administrerende direktør i House of Control

Sten sikter til avtaler som ansatte inngår på vegne av bedriften, og som er inngått for å bedre driften, men som enten kan prioriteres bort når det kniper eller som i verste fall ikke har noen nytte for bedriften når den aktuelle personen forsvinner ut døra.

«Det kan dreie seg om alt fra jevnlige vareleveranser til abonnementer med flerårig løpetid. Fellesnevneren er at bedriftenes avtaler og andre forpliktelser befinner seg i permer og på serverområder til et stort antall ansatte. Den dagen menneskene må forlate bedriften er det ingen mekanismer for å stoppe disse.»

Variable kostnader blir faste

I tillegg til forpliktelser som knytter seg til daglig drift, kommer kostnader knyttet til hver enkelt medarbeider: Forsikringer, treningsavgifter, avisabonnementer, mobiltelefoner osv. Bedrifter som mangler kontroll vil oppleve at det som egentlig er variable kostnader forvandles til faste kostnader. Man ser dem i årsregnskapet, men du har ikke kontrollen på de bakenforliggende avtalene. Lasse Sten oppfordrer alle bedrifter – også dem som ikke er utsatt for internasjonale konjunkturer – å se nærmere på hvor god kontroll de har på fremtidige forpliktelser.