Viking Venture investerer i House of Control

Viking Venture, et av Nordens ledende venturefond, kjøpte 55 prosent av aksjene i House of Control Group AS i juni 2015. Viking Venture valgte å investere i House of Control for å forsterke selskapets ekspansjon i det nordiske markedet, samt forsterke verdiskapingen gjennom tilførsel av kompetanse. Viking Venture har lang erfaring med å utvikle abonnementsbaserte programvareselskaper rettet mot bedriftsmarkedet.

«House of Control har på kort tid bygd en betydelig kundemasse i Norge og er meget godt posisjonert for videre vekst i Sverige, Danmark og Finland. Vi gleder oss til å bli med på å utvikle selskapet til et stort nordisk programvareselskap med moderne skybaserte løsninger

Erik Hagen, managing partner  i Viking Venture

«Det er sjelden vi som investorer kommer over et så rasktvoksende og samtidig lønnsomt it-case som House of Control. De har funnet en lovende nisje og utviklet robuste teknologiske løsninger. Innovasjonsevnen er omsatt i vekst og lønnsomhet gjennom det vi våger å kalle et unikt salgsmiljø.»

Jostein Vik, partner i Viking Venture

Gründer Lasse Sten i House of Control er svært fornøyd med  å ha fått inn Viking Venture på eiersiden.

«Tilliten fra Viking Venture viser for meg at vi har gjort mye riktig og at vi fortsatt har et stort potensial. Av interesserte investorer var det ingen som kunne tilby det samme som Viking Venture i form av styringskompetanse, teknologioverføring og kapital til videre internasjonal ekspansjon. Viking Venture kommer inn på en veldig spennende tid. Vi har løsninger som bedriftene etterspør minst like mye i nedgangstider som i oppgangstider. Når lønnsomheten settes under press merker vi en økende interesse for å få kontroll over sine kostnader.»

Lasse Sten, gründer og administrerende direktør i House of Control