Nye regler – Leasingavtaler likestilles med investeringer

Nye IFRS-regler fra 2016 betyr at leasingavtaler skal likestilles med investeringer. Det vil si at fremtidige betalingsforpliktelser skal balanseføres som gjeld og bruksverdien som eiendel. Leasingavtaler gir bedriften samme bruksrett til eiendeler som en investering, men uten å måtte skaffe kapitalen til investeringen.

«Det å kunne lease framfor å investere har vært veien inn i markedet for både små og store selskaper. For eksempel er leasing av fly mye brukt av Norwegian. Kunnskap om IFRS er ikke kjernekompetansen i House of Control. Men våre løsninger gjør mer enn halve jobben for selskaper som ønsker å rapportere i henhold til det som ser ut å bli gjeldende IFRS-standard.»

Lasse Sten, Gründer og administrerende direktør i House of Control

Leasingavtalen gir samtidig samme fremtidige forpliktelser og kostnader som et banklån, uten at man eier den aktuelle eiendelen eller har tatt opp lån for å anskaffe den. Mange vil derfor si at det er på tide at IFRS krever at bedriftens balanse gjenspeiler at en leasingavtale gir definerte rettigheter og forpliktelser i mange år framover – for noe som i praksis er som en eiendel. Dette er en regelendring som vil gjelde børsnoterte selskaper og andre store virksomheter som har valgt å rapportere etter IFRS.