Derfor sparkes CFO

Når tallknuseren og kontrollfreaken blir CFO, kreves enda flere egenskaper: Det er en lederrolle som setter store krav til kommunikasjon, delegering, strategisk tilnærming og – ikke minst – evnen til å høste det beste fra tekniske hjelpemidler.

Er du sjefen til en CFO, skal du ansette en CFO eller er du en CFO? Alle ønsker at økonomidirektøren skal fungere bra i stillingen, inkludert å tilføre verdi i form av styring og kontroll til virksomheten. Hva er det som kan føre til det motsatte, at CFO ikke har en fremtid hos dere?

En velfungerende CFO er en viktig rådgiver for ledelsen og styret i spørsmål om prognoser, lønnsomhet, risikostyring og strategiske beslutninger som påvirker disse, for eksempel prising og produksjon.

Mange opplever at administrerende direktør og styret er lytter aller mest til CFO når virksomheten står overfor kritiske situasjoner. Utfordringene er typisk umiddelbare behov for kapitalisering, forbedret cash flow eller behov for nye inntekter.

Om det er krise eller fest, gjelder det for CFO å være forberedt på kravene som følger med rollen. Vi har jaktet norske og internasjonale kilder for hva som skal til for å lykkes – og mislykkes – i denne viktige stillingen.

Her er fire gjentakende årsaker som vi fant til at CFO må se seg om etter ny jobb:

  1. Dårlig kommunikasjon. Den innsikten man besitter må kommuniseres på en god måte for å bli til verdifull rådgivning for virksomheten. CFO må kunne presentere og snakke godt til interne publikum som ledelsen og styret, og også kunne overbevise eksterne publikum som banker og investorer om selskapets soliditet. God kommunikasjon er også viktig som leder for egne kolleger.
  1. Evner ikke å delegere. Mange CFOer har steget i gradene og har gjerne en fortid som controller. Full kontroll på alle detaljene har vært blant de viktigste årsakene til at personen er blitt forfremmet. Men som øverste økonomileder må du delegere oppgavene og få andre til å ha full kontroll på vegne av deg.
  1. Altfor taktisk. Den som ikke evner å delegere, klarer som regel heller ikke å se det store bildet. Dersom man ikke ser skogen for bare trær, er man ikke den strategen som får toppleder og styret til å løfte blikket. En strategisk tilnærming er nødvendig for at virksomheten skal forebygge langsiktige utfordringer.
  1. Manglende teknologiforståelse. Digitale verktøy kan gjøre “produksjonen” i økonomiavdelingen raskere, rimeligere og – ikke minst – langt mer treffsikker. Tenk for eksempel på budsjetteringsprosessen: Hva om du hadde et digitalt arkiv for forvaltning av avtaler og andre forpliktelser? Et styringsverktøy for avtalehåndtering kan gi deg nøyaktig og full oversikt over fremtidige forpliktelser i løpet av minutter. Smart og komplett kontroll gir bedre og raskere budsjetter.

I House of Control er de hyggeligste tilbakemeldingene vi får fra kundene når vi bidrar til å gjøre CFO til en stjerne i styremøter og ledelsen. Det er derfor vi kaller oss økonomisjefens beste venn. Skal vi ta en prat om hvordan CFO kan bli enda bedre i ditt selskap?

Bestill en demo!