CFO med stjernestatus i styrerommet

Med effektiv kontroll på kontrolloppgavene frigjøres tid og krefter for CFO. De beste bruker denne “gevinsten” til å bli strategiske rådgivere for ledelsen og styret, som allerede er imponerte over kostnadskontrollen.

En hver CFO vet at dagene så altfor ofte fylles med “må-ting”; alle de mer eller mindre viktige oppgavene som alltid haster. Samtidig er CFO fullt ut klar over at hun eller han har opparbeidet seg mer enn nok forretningsinnsikt til å gi strategiske råd til selskapet. Å løfte blikket til dette arbeidet som ikke haster, men som likevel er svært viktig for bedriftens overlevelse og vekst er nøkkelen for å bli en stjerne-CFO.

Men hvordan skal CFO få tid til å konsentrere seg om disse “kan-tingene”? Rapporten “Tar du styringen?” fra PwC er en benchmarkundersøkelse av effektivitet  i norske økonomifunksjoner. Blant rapportens overordnede konklusjoner finner vi forutsetningene for at CFO kan bli en strategisk rådgiver:

  • “Den gjennomsnittlige økonomifunksjonen bruker nesten tre ganger så mye ressurser som de beste økonomifunksjonene.”
  • “De beste utnytter mulighetene i sine ERP-systemer og bruker tilgjengelig teknologi i større grad.”

PwC er tydelige på hva som er resultatet av dette: “De beste økonomifunksjonene bidrar med økonomisk innsikt og råd til utviklingen av hele selskapet.” De CFOene som vi møter i House of Control sier det på nesten samme måten: De opplever nesten stjernestatus i ledelsen og styret.

Veien til stjernestatus for CFO

Kontroll er i seg selv viktig for CFO sin status. Fordi: Det er selvsagt imponerende å kunne presentere selskapets kostnader, eiendeler, avtaler og forpliktelser både raskt og nøyaktig. Slik bygges også tillit til at CFO kan bidra til mer.

I praksis handler det om å bruke smarte og tilgjengelige verktøy f.eks. digitalt arkiv for avtalehåndtering, kontraktsstyring og oppfølging av forpliktelser. Våre mer enn tusen kunder har i skrivende stund registrert over 170.000 eiendeler ved bruk av Complete Control – og nesten like mange avtaler.

Veien til stjernestatus for CFO går gjennom å bruke de sparte ressursene på strategisk rådgivning for selskapet. Riktige tall som er raskt tilgjengelige, åpner for uante analysemuligheter for CFO. Sammen med den opparbeidede innsikten i bedriftens “helse”, har CFO alle forutsetningene for å bli en strategisk viktig person for styret og ledelse.

Vi kommer gjerne til deg for å fortelle om hvordan våre løsninger kan forbedre din kontroll. Book en demo med oss i dag!