Ta en titt på avtalene før du tar ferie!

Avtalen fornyes automatisk med ett år dersom dere ikke sier den opp minst tre måneder før utløp. Hørt den før? Det er fordi det er et veldig vanlig avtalevilkår. Og det finnes en grunn til hvorfor ukene før sommerferien er en ekstra god tid til å se over bedriftens avtaler.

Det inngås avtaler året rundt, men det er gjerne en opphopning på høsten. Tiden før jul er nemlig den tiden på året når selgerne setter inn et ekstra støt for å nå sine salgsmål. Løpende avtaler som inngås i oktober eller november, må som regel sies opp før 1. juli eller 1. august. Hvis ikke blir de automatisk fornyet med nye 12 måneder – eller i verste fall 36 måneder.

Digitalt arkiv for avtalehåndtering

Utfordringen som mange økonomiansvarlige møter på, er at avtalene er inngått på mange ulike nivåer og deler av virksomheten. Det innebærer at selskapets likviditet påvirkes negativt av avtaler de ikke har kontroll over. Fordi det ikke finnes et sentralt digitalt arkiv for avtalehåndtering.

Nok en utfordring er at avtalene er inngått av enkeltpersoner, som hadde bruk for leveransen der og da. Når den ansatte får nye oppgaver eller slutter i bedriften, fortsetter avtalen å løpe – gjerne uten at noen bruker eller etterspør leveransen. Dette er enda en grunn til at tiden fram til sommerferien er en god tid for å få oversikt over avtalene. Fordi mange ansatte skaffer seg ny jobb i løpet av ferien.

Høres dette ut som lite lystbetont arbeid? Vel, det finnes heldigvis en løsning: Med Complete Control får du full oversikt og kontroll med bedriftens avtaler. Hva koster den? Hvor lenge varer avtalen? Varsling før utløp og oppsigelsesfrist. Hvem er ansvarlig ansatt? Hva inneholder leveransen?

Sistnevnte spørsmål har den heldige bieffekten at dere unngår å kjøpe dobbelt eller trippelt opp av varer, tjenester eller løsninger. Denne egenskapen er blant det som gir raskest gevinst når våre kunder implementerer Complete Control. Ønsker du en gjennomgang av Complete Control? Book en demo med oss i dag!