Få kontroll før personvernforordningen trer i kraft!

Personvernforordningen trer i kraft mai 2018. Gjør noe for å unngå store bøter når den nye forordningen blir gjeldende! Jurister og andre fageksperter skriver mye om EUs nye personvernforordning, som trer i kraft i mai 2018. Derfor er ikke dette en guide til forordningen, men et bidrag til den praktiske løsningen av en del av kravene som kommer.

Forordningens formål er å sørge for en god beskyttelse av personopplysninger. Dette innebærer at ledelsen må sørge for at virksomheten har ordentlig styr på datasikkerheten, oppbevaring av data, handlingsplaner ved sikkerhetsbrister og mange andre vesentlige forhold. Store bøter er konsekvensen hvis man ikke har kontroll på dette.

Vil du ta ansvar for at din virksomhet ikke har kontroll? Det nytter ikke at innsatsen for å overholde personvernforordningen kun gjøres i IT-systemet og serverrommet. Mange IT-systemer har eksterne leverandører og er styrt gjennom de kontrakter og avtaler som er inngått. Virksomheten må få kontroll og et overblikk på det rent forretningsmessige, og risikoen øker når alt er spredt rundt om i organisasjonen.

 

En stor mengde avtaler kan også ha innvirkning på mye persondata som oppbevares, uten at man tenker over det, f.eks:

  • Innkjøpsavtaler
  • Fordelsklubber for medarbeidere
  • Utdannelse og kompetanse avtaler
  • Abonnementsavtaler
  • Faglige medlemskap
  • Forsikringsavtaler
  • Online abonnement

Kontroll på kontrakter = God forberedelse

Kontroll på kontrakter betyr i praksis at du i stor grad har kontroll på personvernforordningen! Med House of Control kan du enkelt komme i gang og det er lett å få full oversikt over alle avtaler som inneholder persondata.

Complete Control er laget for å gi bedriften en full oversikt og kontroll over eiendeler, avtaler og andre forpliktelser. Gevinsten er lavere kostnader og kapitalbinding, som gir en rask ROI. Mange CFOer mener likevel at den største gevinsten er den raskere og riktigere rapporteringen de kan gjøre når bedriftens samlede forpliktelser er bare noen tastetrykk unna.

La oss ta en prat om hvordan dere kan kutte unødvendige kostnader, få bedre kontroll – og oppfylle den nye personvernforordningen! Book en demo med oss i dag!