Sterk vekst i Norden for House of Control

Nordiske selskaper får stadig bedre kontroll over sine forpliktelser, avtaler og eiendeler. Straks vil 200 milliarder kroner i kontraktsverdier være registrert i Complete Control, hvor brukerne får rask og fullstendig oversikt.

House of Control har allerede mer enn 1000 nordiske kunder. De er i aller høyeste grad aktive brukere av løsningen Complete Control. I september 2017 er 167.500 kontrakter registrert i databasen, og det stiger med over 6.000 avtaler hver måned.

Økonomi- og styringsverktøy

– Det er klart at vi har truffet en nerve i markedet. Complete Control er en løsning som velges av både offentlige og private kunder, uavhengig av hvilke systemer for økonomi og virksomhetsstyring de har fra før, sier administrerende direktør Lasse Sten i House of Control.

Han sier at outsourcing og veksten i B2B-markedet har vært viktig for House of Control. Bedrifter retter oppmerksomheten og innsatsen mot de aktivitetene som er viktigst for dem, og så kjøper de heller andre varer og tjenester eksternt. Medaljen har imidlertid en bakside; outsourcing kan fort føre til en avtalejungel.

Dette skaper vekst for House of Control. Kontraktene som er registrert i basen har en samlet verdi på 191 milliarder kroner. Samme sted er det registrert mer enn 175.000 eiendeler til en verdi av 2,4 milliarder kroner. Disse knytter seg til 117.000 ansatte og aktivitet i mer enn 60 land.

– Dette er formidable tall. Hver måned logger 14.000 brukere inn i Complete Control for å håndtere bedriftens eiendeler og avtaler, og for å registrere nye. Hvis jeg skal trekke fram de to viktigste årsakene til veksten, er det at kundene raskt tjener inn investeringen og at det gir en langt bedre langsiktig kontroll i bedriften, sier Sten.

Han sier at kunden gjerne er en CFO med store ambisjoner for seg selv og bedriften. Dette er typisk en CFO som har innsett at favorittverktøyet Excel har sine begrensninger og som ønsker en raskere budsjettprosess.