FØLG OPP INNTEKTENE BEDRE – DET ER DE DU LEVER AV

Får din bedrift inntektene fra rammeavtaler, faste abonnement og andre løpende avtaler? Bedre oppfølging av inntektsstrømmene løfter “topplinja” og riktigere fakturering samtidig som kundene blir bedre ivaretatt. Vi har samlet fire tips fra våre kunder.

På våre nettsider kan du lese mange artikler om hvordan vår løsning Complete Control gir bedriften bedre kontroll over kostnadssiden. Våre progressive kunder bruker imidlertid Complete Control til langt mer enn å skaffe seg presis oversikt over eiendeler, avtaler og forpliktelser.

Effektive grep for en sterkere topplinje!

Faktisk kan Complete Control gi like mange fordeler på inntektssiden som på kostnadssiden i bedriften. Advokatfirmaet Kluge, for eksempel, bruker vår løsning også til å følge opp inntektssiden.

– Det som gjør vår bruk av Complete Control litt spesiell, er at vi bruker programvaren til mer enn kostnadssiden. Vi har nemlig lagt inn alle advokatfirmaets rammeavtaler med klienter i systemet, sier Janne Felumb, som er prosjekt og administrasjonskonsulent i Kluge.

Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma med 180 medarbeidere som jobber i fire byer i Norge: Oslo, Stavanger, Bergen og Hamar. Bedre kontroll med rammeavtalene gjør at deres advokater kan følge opp klientene bedre, samtidig som det legger grunnlaget for bedre fakturering.

Det finnes mange måter å strukturere arbeidet med å følge opp inntektssiden. Hos våre kunder er det fire fellesnevnere som går igjen:

  1. Øk omløpshastigheten. Jo raskere det går fra ordretidspunktet til levering, desto bedre likviditet – siden de fleste kunder ikke betaler før levering. Gå gjennom dine prosesser for å finne måter å effektivisere leveransene.
  2. Mersalg og kryssalg. Det er enklere og billigere å selge til eksisterende kunder. Har du tjenester, løsninger eller produkter av høyere verdi som kunden kan være interessert i? Kjenner kunden til hva som tilbys av andre deler av selskapet ditt?
  3. Invester i de kundene som er mest lønnsomme. Du skal selvsagt ikke glemme “signal-kundene”, hvor kundeforholdet er en viktig del av bedriftens totale markedsføring. Men, det er mye å tjene på bedre fokus på produkter og kunder som er mer lønnsomme enn andre.
  4. Følg opp kundene. Gjør alt du kan for at kundene fortsetter å kjøpe fra dere på en jevnlig basis. Finn ut hva som er de typiske årsakene når det motsatte skjer – og kunden faller fra.

Hvordan jobber dere med å følge opp inntektssiden? Ta kontakt med oss for en prat om effektive grep for en sterkere topplinje!