Slik får de smarte en lavere faktura fra revisor

Oppleves besøk av revisor som en dyr kostnad som ikke skaper verdi for bedriften? Som attpåtil tar vekk fokus fra daglig drift og er tidkrevende for de ansatte? Slik trenger det ikke være.

Vi har snakket med norske revisorer og gått gjennom utallige tips om hvordan revisjonen kan gå smidigere – og bli rimeligere – for din bedrift. Den gode nyheten er at revisjonskostnaden kan bli som alle andre kostnader bør være, nemlig noe som skaper merverdi for bedriften.

God styring og kontroll på avtaler imponerer revisor

Kjennetegnene ved bedrifter som imponerer revisor er stort sett de samme som ville imponert banken, investerare, kunder og leverandører. Når bedriften har god styring og kontroll blir revisor en mer selvsagt samarbeidspartner, som kan bidra til å styrke en allerede veldrevet butikk.

Sagt på en annen måte: Bedrifter som er godt forberedt bruker mindre tid og krefter både før, under eller etter revisors besøk. Disse bruker som oftest mindre tid enn andre på årsregnskapet så vel som budsjettering, samtidig som de opplever at disse har høyere kvalitet.

Revisors jobb er blant annet å gå systematisk og objektivt gjennom bevisene som danner grunnlaget for regnskapet. Det handler om det faktiske grunnlaget for tallene, om tilhørende rettigheter og forpliktelser, hvordan de verdsettes og periodiseres samt hvordan tallene presenteres.

For å lette arbeidet for revisor og skape økt tillit til bedriften, kan dere gjøre følgende før revisor kommer på besøk:

  1. Trekk ut saldobalanse og hovedbok i Excel-format.
  2. Legg frem kopi av styremøteprotokoller.
  3. Legg frem kopi av nye, vesentlige avtaler.
  4. Avstem alle vesentlige balansekontoer og strukturer avstemmingene og underlagsdokumentasjonen etter hvilken regnskapslinje de tilhører.

Kostnads kontroll

Bedrifter med bunnsolid dokumentasjon på eiendeler, forpliktelser og løpende utgifter og inntekter imponerer flere enn revisor. Enda viktigere fra eiernes og bankens perspektiv er at de har bedre kostnads kontroll og oppfølging av inntektssiden.

Både mindre og større kunder hos House of Control trekker fram hvor mye enklere det er blitt å samarbeide med revisor etter at de tok i bruk våre løsninger for å ha full kontroll over alle eiendeler, avtaler, forpliktelser og inntektsstrømmer.

Vil du imponere din revisor og samtidig kutte i bedriftens unødvendige kostnader? La oss ta en prat om hvordan du med raske og brukervennlige grep kan få bedre kontroll!