Omfattende implementering: Ingen tid å miste med IFRS 16

Med IFRS 16 må CFO i praksis ha full kontroll over alle selskapets leieavtaler. Tiden er i ferd med å løpe fra selskaper som ikke er godt i gang med forberedelsene til IFRS 16 – den nye regnskapsstandarden for leieavtaler. Innføringen skaper i de fleste tilfellene betydelige forretningsmessige, praktiske og teoretiske utfordringer for CFO og kollegene.

IFRS 16

Når leieavtalene havner i balansen og behandlingen i resultatregnskapet endres, vil viktige økonomiske nøkkeltall som EBITDA, EPS og netto gjeld endre seg.  Dette vil potensielt kunne påvirke lånevilkår i banken, interne bonusordninger, oppkjøpsbeslutninger og sågar evnen til å betale utbytte.

Praktisk løsning for IFRS 16 rapportering

I House of Control er vi mest opptatt av den praktiske gjennomføringen for selskapene det gjelder. Fra vårt eget nettverk av kunder, revisorer, regnskapsførere og andre har vi gjort følgende observasjoner:

  • De færreste selskaper har sentrale, effektive og nøyaktige systemer og prosesser for å tilfredsstille de nye kravene.
  • Det er en stor praktisk utfordring å samle inn data om eksisterende leieavtaler. Den blir ofte manuell, tidkrevende og lite treffsikker, ikke minst fordi leieavtalene befinner seg “rundt forbi” i selskapet.
  • De fleste leieavtaler blir regnskapsført basert på faktura fra leverandør, og det finnes ofte ikke et godt system for å registrere fremtidige forpliktelser og andre sentrale data knyttet til avtalene.
  • Mange av ERP-systemleverandørene har vært sene med å tilby moduler som kan håndtere den nye standarden på en hensiktsmessig måte.
  • Derfor strever landets økonomiavdelinger med estimater og vurderinger av eksisterende leieavtaler.

Til alle disse bekymringene har vi en god nyhet: House of Control har lansert en ny modul for IFRS 16. Modulen kan brukes uavhengig av selskapets ERP-/regnskapssystem. Den dekker alle relevante forhold, som for eksempel overgangsregler, notekrav, beregninger av bruksrett, leieforpliktelse og leiebetalinger.

Dette er en modul som gir CFO full kontroll over selskapets samlede leieforpliktelser, som gir CFO effektive og presise rapporter til bruk i arbeidet med å oppfylle IFRS 16-kravene.

Vil du vite mer om den nye løsningen? Book en demo her!