En guide til de første 100 dagene som CFO

Som en nøkkelperson i bedriften er det viktig å legge et godt grunnlag for deg selv og rollen som CFO helt fra start. Vi har studert beste praksis og laget en kjøreplan for de første 100 dagene.

I denne artikkelen presenterer vi de beste rådene som McKinsey, EY og andre har til en fersk CFO og hva som bør prioriteres det første kvartalet. Vi har studert ekspertenes råd og «toppet laget».

 

 1. Kjenn selskapets balanse. En av våre kilder kaller dette for Første bud til CFO. En ryddig balanse er grunnleggende for alt du skal få til i rollen som CFO. Med smarte verktøy kan du få en presis oversikt over eiendeler, fordringer, forpliktelser og gjeld.

 

 1. Vær klar for det uventede. Utfordringene som du og bedriften står overfor er gjerne annerledes og større enn de som ble presentert i jobbintervjuet.

 

 1. Sett deg inn i strategien og forstå virksomheten. Ha grundige diskusjoner med CEO og styreleder om hvordan bedriften setter strategien ut i live. Se etter avvik og spør hvorfor de ikke har gjort de investeringene, kuttene og andre endringer som de er blitt enige om.

 

 1. Gå gjennom sentrale dokumenter. Dette gjelder ikke minst nevnte strategi, men også referat fra styremøter og revisjonsrapporter. Ta møter med revisor og andre for å diskutere bedriftens situasjon.

 

 1. Still de dumme spørsmålene. Den som er ny i en bedrift er ikke farget av historien, og det å stille dumme spørsmål kan kaste lys over fundamentale problemstillinger som er blitt oversett.

 

 1. Gjør en resultatanalyse. Dette ligger i ryggmargen din allerede, og vi går ikke i detalj. Hvordan ligger resultatet an sammenlignet med målene i strategien og handlingsplanene?

 

 1. Gjør en likviditetsanalyse. Gå gjennom tidligere rapporter og se framover. Legg på en stresstest hvor du sammenligner verste, ventede og beste scenario for penger inn og ut av bankkontoen. Kjenner du hvordan selskapets forpliktelser påvirker likviditeten i tredje kvartal neste år?

 

 1. Få oversikt over hvilke estimater dere skal levere. Budsjettering, prognoser og kanskje investeringsanalyser er blant de vanlige tallene CFO har ansvaret for. Presise estimater forutsetter normalt at dere har kontroll på de foregående punktene.

 

 1. Bli sjefen på laget. De fleste CFOer har kolleger i avdelingen – med ulike roller, ansvar og kompetanse. Finn ut hvem du kan stole på når det gjelder detaljerte spørsmål, slik at du kan løfte blikket til de større spørsmålene.

 

 1. Skaff deg en mentor. Ferske CFOer som McKinsey intervjuet, la vekt på verdien av en mentor, men mange av dem var mindre fornøyd med at mentoren de hadde var CEO. Et tips er eksterne og betrodde mentorer og/eller deltakelse i nettverksmøter.

 

 1. Skaff deg venner. En CFO samarbeider med mennesker i mange avdelinger, og derfor er det viktig å prioritere når du bygger relasjoner – finn ut hvem som er viktigst først. Hva forventer de av deg? De fleste kan med fordel prioritere opp lederne for ulike forretningsenheter.

 

 1. Vær tydelig på hva du står for. For å bygge troverdighet er det sentralt at kollegene vet hvor de har deg og din karakter – hvor du aldri vingler. Dette betyr ikke at du skal være stiv og udiplomatisk, men å ha en værhane som CFO fungerer dårlig.

 

 1. Sett av tid innledningsvis til å bygge tillit. God oversikt over regnskap, balanse og likviditet kan være krevende. Bruker du smarte verktøy som for eksempel Complete Control, kan du vie mer tid til strategiske spørsmål – og samtidig bygge tillit til din digitale kompetanse.

 

 1. Lytte først, handle etterpå. CFO-skifter kommer gjerne i krevende tider for bedriften, og da opplever gjerne en fersk CFO forventninger om raske beslutninger og endringer. Motstå dette presset. Du trenger å bli informert «bredt og dypt» for å gjøre beslutninger som er riktige på lengre sikt. Du bygger respekt ved å lytte.

 

 1. Velg deg ut et lite antall områder du vil endre. Det er nok med tre eller fire områder hvor du ønsker å gjennomføre større endringer; det er nok som tillegg til «den daglige dont». For å skape varige endringer må budskap gjentas og gjentas. Og la disse områdene være generelle nok til at de kan romme stadig nye grep.

 

 1. Styring og kontroll er mer enn begrensninger. Et selskap som skal vokse må gjøre risikable, men gjennomtenkte beslutninger for å akselerere verdiskapingen. Når CFO skal utfordre strategi og forretningsplan må hun eller han gjøre mer enn å foreslå investeringskutt og mikroskopiske forbedringer i marginene. Lederrollen krever mer enn å være en typisk controller.

 

 1. Lag en «compliance»-liste. Dette gjelder plikter knyttet til arbeidsgiverrollen, HMS, kundeforhold i banken, rapportering til det offentlige, osv. I år kan du trygt skrive GDPR på den samme listen. Til alle punktene på listen, spør deg selv om du er fornøyd med dagens tilstand. Ta den med når du besøker viktige interessenter som regnskapsfører, revisor, bankforbindelse, forsikringsselskap, advokaten og andre. Med verktøy som Complete Control kan du hjelpe deg selv ved å sette opp varslinger knyttet til hver av dem.

 

 1. Finn ut hvilken verdi avdelingen skal levere. Leverer dere tall som er viktige for at bedriften skal nå sine KPI-er? Tall som er viktige for de store beslutningene? Leverer dere rapporter for ofte eller for sjelden? Får andre avdelinger tall fra dere som kan hjelpe dem å forbedre seg?

 

Krevende liste? Ta en prat med oss om hvordan du får bedre kontroll med selskapets eiendeler, inntekter, avtaler og forpliktelser!

 

Book en demo i dag!