Hvordan klare seg uten de uerstattelige

Enkelt og effektivt, basert på tillit til kompetente, selvstendige og ansvarsbevisste medarbeidere. Det er Norden i et nøtteskall. Men medaljen har en bakside: Høy grad av personavhengighet. Det kan dere gjøre noe med – med en nordisk løsning.

Dette kan du lese mer om i denne artikkelen: Det er gode grunner til å tro at personavhengigheten øker. Og, din bedrift kan gjøre enkle grep for å redusere personavhengigheten – tiltak som også har positive bieffekter for kontroll, likviditet og lønnsomhet.

 

Er personavhengigheten stigende eller fallende i nordiske bedrifter? Vi skulle gjerne sett forskning på dette, men vil i mellomtiden få påpeke følgende:

 

 • Nordiske bedrifter er jevnt over veldig effektive, drevet fram av tidlig bruk av ny teknologi, høy grad av ansvarsfølelse blant ansatte og iboende motstand mot byråkratisering.
 • Den nordiske forretningskulturen, som i større grad enn andre steder er basert på tillit til høyt kompetente enkeltpersoner, fører til at relativt store beslutninger og ansvar håndteres lengre ned i organisasjonen.
 • I møte med internasjonal konkurranse, som i økende grad gjør seg gjeldende også innenfor tidligere skjermede bransjer, må det produseres mer med færre årsverk.
 • Lean-prosesser og automatisering («robotifisering») bidrar begge til radikal forbedring i effektiviteten – og at et fåtall enkeltpersoner får ansvaret for større prosesser.

 

Hver for seg tror vi i House of Control at disse faktorene fører oss i retning av økt avhengighet av enkeltpersoner. Det er på mange måter baksiden av medaljen knyttet til alt som er bra med arbeidslivet og forretningskulturen i Sverige, Danmark og Norge.

 

I praksis opplever vi konsekvensene av dette når medarbeidere slutter i bedriften. Og når de slutter brått og/eller dere ikke skilles som venner, stiger gjerne problematikken, særlig i bedrifter som ikke har mange kontrollrutiner på plass fra før.

 

Dere har helt sikkert opplevd omtrent følgende situasjon: Når personer som slutter i bedriften har hatt viktige biter av styring og kontroll inne i sitt eget hode – eller i Excel-ark kun de forstår – brukes det frustrerende mye tid på «gjenoppretting», og det ryker på kostnader knyttet til avtaler og forpliktelser vedkommende hadde inngått på vegne av bedriften.

 

Tidsbruk, kostnader, frustrasjon… Denne type problemstillinger kan knytte seg til en lang rekke avtaler og forpliktelser:

 

 • Leasingavtaler på biler og datautstyr
 • Husleieavtaler
 • Retainere med byråer innen markedsføring
 • Medlemskap på treningssentre

 

Listen kunne fortsatt til bunnen av siden. Fellesnevneren er løpende forpliktelser og kostnader, gjerne med autofornyelse. Og det er ofte snakk om avtaler som bedriften har lite nytte eller ikke bruker riktig etter at en nøkkelperson slutter.

 

Slik bør det ikke være, og slik trenger det ikke være. Det finnes nemlig en nordisk løsning som er utviklet på grunnlag av slike dårlige erfaringer med manglende kontroll. Dette er en brukervennlig og smart løsning, som gir bedriften anledning til å glede seg over full kontroll lenge etter at den har betalt for seg selv.

 

Complete Control, som løsningen heter, er en skybasert tjeneste som gir deg kontroll over avtaler, forpliktelser og eiendeler:

 • 100% person-uavhengig kontroll på avtaler
 • Du henter raskt og enkelt ut alle fremtidige forpliktelser
 • Det gis varslinger for oppsigelser, fornyelser, betalingsfrister mm.
 • Budsjetteringsprosessen forenkles med full oversikt over alle avtalerelaterte kontantstrømmer
 • Du kan til enhver se tid se hvem som disponerer utstyr og eiendeler
 • Systemet gir verdirapporter som viser reelle og bokførte eiendelsverdier
 • Enkel import og eksport til Excel og PowerPoint
 • Intuitiv funksjonalitet og enkel administrasjon
 • 100% webbasert SaaS-løsning – ingen ny infrastruktur nødvendig
 • Complete Control er tilgjengelig på 5 språk.

 

Er du klar for å bli kvitt personavhengighet i din bedrift?

 

Book en demo i dag!