Slik skaffer bedriften seg inntekter med et pennestrøk og litt oppfølging

En kontrakt for årlige leveranser inngått i 2010 er verdt nesten 20 prosent mindre i 2018 dersom den ikke er blitt justert opp i takt med prisstigningen. Hva betyr det for bunnlinja?

I House of Control pleier vi å si at ryktet om at inflasjonen er død er sterkt overdrevet. Selv om inflasjonen kanskje ikke er fullt så «levende» som på 1970- og 1980-tallet, er det fortsatt slik at pengene faller i verdi.

 

Hva betyr det for din bedrift? Jo, det innebærer at alle bedrifter med faste leveranser til sine kunder bør ha en avtalefestet rett til å justere prisene i takt med konsumprisindeksen. Og, som vi skal si mer om senere, det er like viktig å sikre at dere faktisk får satt opp prisene i henhold til avtalen.

 

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at prisene i Norge har steget med

 

  • 18 prosent siden 2010
  • 15 prosent siden 2012
  • 11 prosent siden 2014
  • 5,5 prosent siden 2016

 

Hva ville det betyr for bunnlinja i din bedrift om prisene ble oppjustert med den generelle prisveksten i landet?

 

Vi er selvsagt klar over at mange markeder er preget av sterk konkurranse og at ikke alle bedrifter kan sette opp prisene. Men, vi våger den påstanden at langt flere enn i dag vil få aksept fra sine kunder for å justere prisene opp i takt med konsumprisindeksen. I det lange løp skal dere vel vinne kundene på andre parametre enn laveste pris?

 

Avtalevilkårene er ofte på plass, men prisene blir likevel ikke justert

Vår erfaring i House of Control er at mange bedrifter faktisk er flinke til å inkludere bestemmelser om prisjustering i sine avtaler med kundene. Slike bestemmelser legger grunnlaget for et langsiktig kundeforhold; kunden opplever gradvise og små prisøkninger, leverandøren ivaretar egen lønnsomhet og man slipper unna krevende men nødvendige reforhandlinger av avtalene.

 

Selv om det er mange som inkluderer prisjustering i sine avtaler, er det langt fra like mange som faktisk får gjennomført justeringene. Hvorfor? Det er mange grunner til at bedriften ikke har en optimal forvaltning av eksisterende kundeavtaler. Det handler om alt fra praktiske utfordringer som forglemmelser, til at fokus er på leveranser og nysalg, samt at det er usikkerhet om hvor avtalene befinner seg og hva det står der.

 

Heldigvis finnes det en løsning som gir bedriften optimal forvaltning av kundeforholdene samtidig som de kan fortsette å ha sitt fokus på vekst og kvalitet i leveransene. Med Complete Control blir bedriften og den kundeansvarlige minnet på når det er på tide å justere prisene. Indeksene er også direkte tilgjengelige i løsningen, slik at justeringene er bare noen tastetrykk unna.

 

Som du kan regne deg fram til uten kalkulator, inntekter på 10 millioner kroner i 2010 må være oppjustert til 11,8 millioner kroner i 2018 for å ha samme verdi. Det betyr mye for bunnlinja i enhver bedrift – for lønninger, husleie og andre innsatsfaktorer har neppe stått stille i perioden.

 

Ønsker du å få vite mer om hvordan indekser og prisjustering kan påvirke bunnlinja i din bedrift?

 

Book en demo i dag!