Slik gjør du deg klar til «IFRS-høsten» 2018

IFRS 16 krever at dere balansefører selskapets leie- og leasingavtaler. Her er våre og andre eksperters råd til hvordan du som CFO skal forberede deg – og gjøre jobben riktigere og mer effektivt.

House of Control har lansert en egen modul for børsnoterte selskaper og andre virksomheter som fører regnskapet etter IFRS. Denne modulen er et presist og effektivt verktøy når selskapet skal omsette leie- og leasingavtaler til tall i balansen, slik IFRS 16 pålegger fra og med 2019.

Hver uke får vi inn nye kunder på modulen. I arbeidet har vi høstet mange nyttige erfaringer knyttet til implementeringen av den nye IFRS-standarden. Vi har også studert norske og internasjonale publikasjoner fra de største revisjonsfirmaene – Deloitte, EY, KPMG og PwC. Rådene som følger under er en blanding av egne erfaringer og innspill fra «Big Four».

1. Skaff deg en oversikt. Hvor mange leie-/leasingavtaler har bedriften? Den som begynner å lete finner ofte ut at det er «flere enn du tror». Leasingavtaler knyttet til selskapets kjernevirksomhet er i de fleste tilfeller håndtert på en betryggende måte. Men hva med husleiekontrakter? Datautstyr? Lisenser? Biler? Virkeligheten er at mange leieavtaler håndteres utenfor økonomiavdelingen og på kryss av virksomhetsområdene – uten noen sentral oversikt.

2. Finn ut hvilke leieavtaler som er på veg inn. Historisk oversikt er bra, men bruk også krefter på å kartlegge avtaler som skal signeres i løpet av nærmeste fremtid.

3. Link avtale og ansvar. Hvem sitter på informasjonen om leie-/ leasingavtalene? Er avtalene registrert i en sentral database eller regneark, eller befinner de seg desentralisert rundt i selskapet?

4. Sett tall på forpliktelsene. Er dataene om kontraktene komplette og nøyaktige? Vil leieprisen endres i tiden framover? Hvordan viser dere endringer i avtalevilkårene?

5. Velg overgangsregel. Full tilbakevirkende anvendelse? Eller modifisert retrospektiv anvendelse? Dette dreier seg om å definere dato for bruksrett, igangsettelsesdato og leieforpliktelse. Jo mer arbeid nå, desto mer sammenlignbare blir tallene framover, men det driver også opp implementeringskostnadene.

6. Definer rente. Hvilken diskonteringsrate eller kalkulasjonsrente vil dere bruke for å regne nåverdien av leie-/leasingavtalene?

7. Vit hva du skal si til banken. Hvordan vil den nye balanseføringen påvirke avtalevilkårene (covenants) overfor banken? Regnskapets samlede balansesum vil bli større og nøkkeltall som gjeldsgrad og netto rentebærende gjeld endres.

8. Finn ut hvordan bonuser påvirkes. Mange selskaper har bonusavtaler knyttet til regnskapsmessige størrelser som for eksempel EBITDA. Nye regler for regnskap bør gi nye regler for bonus.

9. Husk at det finnes unntak fra reglene. Kjenner dere til unntakene i regelverket, for eksempel at kortvarige og mindre kontrakter kan være fritatt fra balanseføring?

10. Finansieringsmodeller kan påvirkes. Hvordan påvirkes lønnsomheten i selskapets planer om «sale and leaseback»? For leietakere vil den nye modellen kunne ha betydelig effekt. Ikke bare på tallene i regnskapet, men også hvordan de i fremtiden vil finansiere eiendeler og tilpasse IT-systemer, prosesser og internkontroll.

Det er kort tid igjen til IFRS 16 må være implementert. Skal vi ta en prat om hvordan dere kan gjøre det på aller beste måte?