Vi har lansert en turbo for ROI

Complete Service Agreement er navnet på tjenesten som øker kundenes nytte, glede og gevinst ved å bruke Complete Control. Tjenesten styrker opplæring og support, og den inneholder et par svært aktuelle «goodies».

Smakebiter på en ny tjeneste
Ville det være nyttig for din bedrift å ha en aktiv database hvor dere har registrert alle avtaler som utløser krav til ulik håndtering ifølge GDPR – de nye reglene for personvern? En database hvor du med få tastetrykk kan hente ut statusrapport når Datatilsynet ber om det?

Eller hva med gratis tyverimerker på datautstyr og andre eiendeler, knyttet til en døgnåpen vaktsentral? Dette er merker som hjelper dere å få tilbake ikke bare stjålet utstyr, men også ting som mistes og glemmes.

Disse to tjenestene er frynsegoder som følger med når din bedrift tegner en Complete Service Agreement med House of Control. Dette er en tjeneste vi lanserer først og fremst for at våre kunder enda raskere skal få økt kundetilfredshet, inkludert større gevinster ved å bruke Complete Control.

Derfor lanserer vi Complete Service Agreement
Bakgrunnen for den nye tjenesten handler om tilbakemeldinger fra våre ivrigste kunder: Vi ser at våre kunder er mer fornøyd jo flere ansatte som er aktive brukere av Complete Control, jo mer de registrerer der og jo oftere den brukes. At mer bruk gir mer fornøyde kunder, handler om kraften i verktøyet: Kundene kutter kostnader, får økt kontroll og reduserer personavhengigheten – tre ting som står på enhver CFO sin ønskeliste.

Vi vet at med økt kunnskap om fordelene kommer økt bruk. Med Complete Service Agreement får kundene inntil to årlige kurs for alle interne brukere. Kursene gir opplæring i optimal bruk av Complete Control, og deltakerne blir oppdatert på ny funksjonalitet. Kursene kan også inkludere opprydding og endring i grunnstruktur i bruke av basen.

Opplæring og support har aldri vært enklere og bedre
Trenger dere mer opplæring? Dere får også fri deltakelse på våre webinarer, og ved behov for praktisk bistand gir vi 30 prosent rabatt på konsulenttimer.

Vi har skapt Complete Control for at det skal være enkelt for brukerne å ha en total oversikt over eiendeler, avtaler, forpliktelser og bedriftens løpende inntekter. Men uansett hvor bra løsningen blir, kan det over tid bli behov for en revisjon av det som er registrert i basen. Derfor har vi inkludert en årlig revisjon i Complete Service Agreement.

Vi er overbevist om at disse fordelene er en attraktiv pakke for våre brukere. Det er fordi vi har utviklet tjenesten nettopp fordi flere av kundene har fortalt oss at de ønsket seg en lettere tilgang til opplærings- og rådgivningstjenester fra våre eksperter.

Kundene får en mer forutsigbar kostnad på bruk og utvikling av løsningen. I tillegg kommer de ovennevnte frynsegodene knyttet til tyverimerker og GDPR. Som en av kundene våre humoristisk sa: Med denne tjenesten tar House of Control sin egen medisin – og det kler dere!

Skal vi ta en prat om hvordan dere kan bli enda mer fornøyde brukere av Complete Control?