House of Control: Solid vekst som kommer kundene til gode

House of Control har en svært god vekst i første del av 2018. Det er positivt for våre kunder: Nå investerer House of Control enda mer i innovasjon, kvalitet og gode brukeropplevelser.

Stadig flere norske og nordiske kunder tar i bruk løsningene fra House of Control. Det har gitt en salgsvekst på over 100 prosent i første halvår 2018, og prognosene for hele året ligger an til en omsetning på nærmere 90 millioner kroner.

– Vi ligger godt an til å nå salgsmålene for 2018, sier adm. direktør Lasse Sten. – Det vil være en milepæl når House of Control blir blant landets 50 største utviklere av programvare.

Mer trygghet for kunden
– Hva betyr det for kundene?

– Det blir sagt at folk vurderer seg selv på grunnlag av hva man er i stand til å gjøre i fremtiden, mens andre vurderer deg basert på hva du faktisk har gjort og oppnådd allerede. Dette stemmer godt overens med slik jeg ser på House of Control: Siden jeg startet selskapet har jeg selvsagt hatt troen på at vi vil lykkes. Viking Venture kjøpte 55 prosent av selskapet da vi hadde noe å vise til. Og nå ser vi at veksten og størrelsen gjør det enklere å oppnå kundenes tillit, sier Sten.

Vekst basert på verdi for kunden
– Hva er hemmeligheten?

– Veksten vi har oppnådd er en direkte funksjon av det som oftest kalles bedriftens value proposition. Sagt på en folkelig måte: Våre kunder har fått store direkte og indirekte gevinster ved å ta i bruk programvaren Complete Control. Det er fordi vi har gitt CFO (og andre ledere) nøkkelen til å løse mange gamle problemer knyttet til oversikt og kontroll. Med elegante løsninger og rapportering har CFO nærmest blitt en helt i ledelsen og styrerommet. Verktøyet er enkelt å bruke og priset på en måte som gir rask avkastning på investeringen (ROI). Dette har gitt oss veldig mange ambassadører og et tilsvarende svært lavt bortfall av eksisterende kunder.

Investerer i bedre løsninger og kundestøtte
Det siste året har House of Control investert stadig mer i menneskene som står bak den opplevde kvaliteten og kundenes opplevde verdi.

– I praksis betyr det at vi har forsterket support, vi har blitt flere som hjelper kundene med å komme i gang med løsningene, gitt kundene tilgang til mer løpende rådgivning, vi har ansatt bransjeeksperter og – ganske nylig – fått inn en egen customer success manager. Til sammen gjør det at vi aldri har følt oss tryggere på at vi skal imøtekomme kundenes stadig større forventninger til oss – og vel så det! forklarer Sten.

Et helstøpt salgsapparat
– Men selv om vi mener at vi har en solid value proposition, så er det ikke slik at våre nye kunder står i kø utenfor kontoret hver morgen. Ting har ikke gått av seg selv, for fremtidige kunder leter sjelden etter løsninger på problemene vi bidrar til å løse. Tvert imot, så har våre ti første leveår minnet mest om en kontinuerlig vekkelseskampanje med aktive og oppsøkende «predikanter».

– Uten et motivert og kompetent salgsapparat, bestående av mennesker som forstår kundene både som person og bedrift, hadde vi aldri klart å skape veksten. Ja, våre selgere har utvilsomt hatt med seg et godt produkt, men så godt som hver eneste nye kunde har vært et resultat av overbevisende argumenter og god oppfølging.

– Oppsummert, vi har en solid value proposition, som vi nå forsterker, og et salgsapparat som evner å overbevise kundene om at de trenger oss, sier gründeren.