Det er mange «IFRS-smil» der ute, sier IFRS-ansvarlig i HoC

I regnskapsavdelinger over hele Norden er stemningen god når de ser hvordan gode verktøy gjør IFRS 16-jobben rask, riktig og enkel. Vår kollega Kathrine Resch-Knudsen har besøkt mange av dem, og kan melde om raskt fallende stressnivåer.

Når du møter børsnoterte selskaper og andre som følger IFRS, hvor langt har de typisk kommet i forberedelsene til IFRS 16?

Med over mange hundre børsnoterte selskaper i Norden er det klart at det er en stor variasjon i hvordan de ligger an. Noen jobber fremdeles med å samle inn og/eller få en oversikt over kontraktsmengden fra avdelinger og datterselskaper rundt om i verden. Andre igjen har allerede rapportert til eierne hvilken effekt dette vil få for balansen. Selskaper som har brukt vår løsning allerede har funnet frem og registrert kontraktene i løsningen, og det er kun IFRS 16-klassifiseringen som gjenstår.

IFRS 16-kravene fremstår som mye ekstraarbeid for CFO, controllere og regnskapsavdelingen. Hva opplever du der ute?

Det er faktisk et litt morsomt spørsmål, fordi stemningen viser seg å være er ganske god. Det kan nesten virke som om IFRS 16 er gøy. Jeg har i hvert fall hatt utelukkende positive opplevelser når jeg har vært ute hos kunder og hatt oppstart med vår løsning.

I oppstartsprosessen med House of Control anbefaler vi workshops hvor vi sammen legger inn kontrakter. Her avdekker vi ulike spørsmål som man må diskutere med revisor. Disse møtene er veldig hyggelige og uformelle, og – ja – det er en god og avslappet tone.

I hvilken grad har økonomiavdelingen en sentral kontroll på de leie- og leasingavtalene som omfattes av den nye regelen?

Dette kommer helt an på hvordan bedriftene er strukturert. I noen selskaper ligger kontraktene ute hos de ulike avdelingene og andre land. I andre selskaper er de største og mest vesentlige kontraktene sentralisert. Noen velger at de ulike avdelingen selv skal legge inn kontraktene og gjøre IFRS 16-klassifiseringen, mens andre sentraliserer denne jobben i økonomiavdelingen i Norden.

Hvordan responderer CFOene på funksjonaliteten i House of Controls IFRS 16-modul?

Jeg har inntrykk av at alle som jobber med IFRS 16-modulen synes den er enkel og brukervennlig. De som ikke før har brukt vår mer kjente løsning, Complete Control, blir også overrasket over hvor mye mer man kan få ut av løsningen som de ikke først hadde tenkt på.

Til slutt, det finnes flere overgangsregler og metoder for beregning. Har du fått et inntrykk av hva som er vanligst i Norge?

Modifisert tilbakevirkende anvendelse er absolutt mest utbredt. Man har også her mulighet per avtale å bestemme om man ønsker å innregne bruksretten til balanseført verdi som om IFRS 16 ble implementert på avtaletidspunktet, eller til samme verdi som leieforpliktelsen på overgangstidspunktet. Her erfarer jeg at mange ønsker å simulere effektene av de to alternativene, noe vår løsningen gir mulighet for.