Mr. Høyt og Lavt i House of Control

Høy fart, faglige utfordringer og mange avgjørelser i et selskap i ekstrem vekst. Det er hverdagen for den unge siviløkonomen Martin S. Nygaard i House of Control. Les mer om hvorfor han trives i det norske SaaS-selskapet.

– Det blir ofte sagt at en karrierestart i ett av de fire store revisjons- og rådgivningsnettverkene er den bratteste lærekurven du kan få etter studiene. Dette kan jeg skrive under på: Å ha min første jobb i PwC var fantastisk lærerikt, ikke minst faglig og metodemessig sett, sier Martin Sommer Nygaard.

Vi er fortsatt i samme tiår som han gikk ut fra Drammen videregående skole. Han har høyere økonomiutdannelse fra NTNU i Trondheim og Queen Mary University i London, der han avla siste eksamen i 2016. I april 2019 kan han feire ett år i House of Control (HoC).

– Å få min neste jobb i HoC har vært et eventyr, hvor jeg hver dag får utrolig stor nytte av både kunnskaper og erfaring fra skolen og min tidligere arbeidsgiver. Å være høyre hånd for vår CFO gir både et hands-on innblikk i den økonomiske utviklingen her, samtidig som jeg også har en hånd på rattet i en pågående oppkjøpsprosess og får ta del i produktutviklingen.

Martins løpende ansvar inkluderer månedsrapportering, kvalitetssikring av økonomisystemene, og analyser av kundeporteføljen.

– Dette er den grunnleggende delen av jobben, og den er i seg selv svært interessant når selskapet på kort tid passerer 100 millioner kroner i omsetning. Det er også veldig inspirerende å få være kollega med alle de menneskene som til sammen skaper denne veksten.

Blant House of Controls nyeste og mest vellykkede produkter, er IFRS 16-modulen. Denne brukes av børsnoterte selskaper og alle andre som rapporterer etter IFRS, til enkelt, raskt og presist å beregne balanse- og resultattall for sine leie- og leasingavtaler. Martin har deltatt i utviklingen av modulen:

– I denne IFRS 16-modulen møter teknologien ganske sofistikerte juridiske og regnskapstekniske krav. Det har vært mildt sagt spennende å få bidra til å utvikle en løsning som har fått så stor betydning for jobben til CFO i større børsnoterte selskaper.

Veksten i House of Control har blitt lagt merke til i Venture kapital miljøer og blant andre norske og internasjonale finansielle investorer, som nå ønsker å bidra til at veksten som HoC har hatt i Norge og Skandinavia tas globalt. Også i denne prosessen har Martin fått spille en viktig rolle:

– Slike prosesser kommer alltid i tillegg til den vanlige driften, og derfor er det viktig at CFO, styret og daglig leder har flere å spille på. Et oppkjøp handler mye om å skape tillit til oss, enten det gjelder lønnsomhet, teknologi, vekstutsikter eller andre forhold. Det er utrolig givende å få være en ressurs internt i møte med potensielle investorer.

Kunne du tenke deg å være en del av vår suksess, enten det er innen salg, support eller andre områder? Eller kjenner du noen som kunne være interessert? Ta kontakt i dag!