De fire trinnene når selskapet implementerer IFRS 16

I en fersk guide deler Grant Thornton av sin erfaring med å implementere IFRS 16 hos sine klienter.

«Den nye leieavtalen standarden, IFRS 16, bringer med seg både større åpenhet og en rekke utfordringer for virksomheter. Det krever at selskaper fører alle operasjonelle leieavtaler til balansen i regnskapsperioder som begynner 1. januar 2019 eller senere.»

«De fleste selskaper bruker i en viss utstrekning leiekontrakter, så virkningen av IFRS 16 har vært omfattende. Regelverket har ikke bare innvirkning på finansiell rapportering, men også forretningsmodeller og prosesser i mange avdelinger.»

Hva er problemet?
Hva er problemet? spør det store revisjonsnettverket Grant Thornton i en fersk guide til hvordan selskaper skal håndtere compliance-utfordringene. Og de svarer treffende:

«IFRS 16 krever at operasjonelle leieavtaler reflekteres i balansen som eiendeler og forpliktelser. Dette vil ha en umiddelbar innvirkning på inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering (EBITDA), så vel som mange andre økonomiske forhold.

Ikke bare er det en betydelig kostnad for å implementere og overholde standardene for eksisterende leiekontrakter; det er også en følgeeffekt for et vidt spekter av vurderinger og avgjørelser innen finansiering og rapportering.»

Overgangen til IFRS 16 har mange hindringer, ifølge Grant Thornton, og alle selskap trenger å ta tak. De deler inn behandlingene av IFRS 16-kravene i fire stadier.

1. Begynn med å få orden i alle data
Har du fullstendig og nøyaktig oversikt over alle leie- og leasingkontrakter i selskapet, helt ned på hver avdeling i alle datterselskaper? Ikke? Dette er nøkkelspørsmålet når du skal overholde IFRS 16. Ifølge Grant Thornton er dere ikke alene: «Vi opplever vanligvis at klienter har utdaterte leasingdata, som mangler nøkkelinformasjon, eller ingen i det hele tatt.»

Begynn med å samle informasjonen og de dataene som er lett tilgjengelig – inkludert i arkivskapet. Deretter går du dypere og bredere i organisasjonen og spør ulike avdelinger om ytterligere informasjon.

2. Gjør de regnskapsmessige vurderingene
Når dataene dine er i orden, flyttes fokuset til å gjøre regnskapsmessige vurderinger. IFRS 16-vurderingene inkluderer:

● Sette de sentrale datoene i leiekontrakten, inkludert eventuelle fornyelses-, terminerings- og kjøpsopsjoner, samt leiefrie perioder.
● Avgjøre hvilke leiekontrakter som dekkes av IFRS 16 – og hvilke som ikke gjør det.
● Hvordan bokføre ulike typer leiebetalinger (variabel og fast).
● Sette diskonteringsrentene på hver enkelt leiekontrakt.

3. Gjør beregningene
Noen selskaper velger å bruke regneark for å gjøre beregningene, mens andre velger en software tilpasset problemstillingen – og som er enkel å vedlikeholde.

4. Implementere egnede kontroller, systemer og prosesser
«Når du har kommet deg gjennom overgangsprosessen med IFRS 16, fortsetter reisen. Å holde leiedataene nøyaktige og fullstendige, vedlikeholde oppdaterte regnskapsmessige vurderinger og rutinemessig kvantifisere IFRS 16 journalposter må bli rutinearbeid».

Hvordan håndteres IFRS 16 i ditt selskap? Ble det løst i regneark første gang? House of Control har utviklet en skreddersydd modul for IFRS 16. Ikke bare gjør den årets rapportering enklere, effektiv og nøyaktig; modulen sparer dere for enda mer ressursbruk i økonomiavdelingen i årene som kommer.

Stadig flere børsnoterte selskap i og utenfor Norden har tatt i bruk vår modul. Kan vi få lov å komme innom for å fortelle dere om gevinstene de har oppnådd?