Kategori: IFRS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

IFRS 16: Har du svar på disse spørsmålene?

Har ditt selskap på plass systemer og prosesser for å tilfredsstille de nye kravene?

IFRS 16

Nye regler - Leasingavtaler likestilles med investeringer

IFRS 16 trer i kraft 1. januar 2019 og det betyr at leasingavtaler skal likestilles med investeringer. Det vil si at fremtidige betalingsforpliktelser skal balanseføres som gjeld og bruksverdien som eiendel.

Chat
Book demo