Complete Control

Complete Control er en skybasert løsning som gir deg kontroll over avtaler, forpliktelser og eiendeler

 • 100% person-uavhengig kontroll på avtaler
 • Du henter raskt og enkelt ut alle fremtidige forpliktelser
 • Det gis varslinger for oppsigelser, fornyelser, betalingsfrister mm.
 • Budsjetteringsprosessen forenkles med full oversikt over alle avtalerelaterte kontantstrømmer
 • Du kan til enhver se tid se hvem som disponerer utstyr og eiendeler
 • Systemet gir verdirapporter som viser reelle og bokførte eiendelsverdier
 • Enkel import og eksport til Excel og PowerPoint
 • Intuitiv funksjonalitet og enkel administrasjon
 • 100% webbasert SaaS-løsning – ingen ny infrastruktur nødvendig
 • Complete Control er tilgjengelig på 5 språk.

Stålkontroll på avtaler = Økonomisk vekst!

Automatiske varslinger

Aldri mer rot med avtaler!
Ingenting blir glemt

Skybasert og enkel i bruk

Ikke behov for ny infrastruktur
Kryptert, sikker kommunikasjon

Store besparelser

Eliminerer unødvendige kostnader
Bedrer bunnlinjen

Alltid full kontroll

Enklere hverdag for både ansatte og økonomisjefen!

For både små og store bedrifter

Complete Control fungerer for virksomheter med alt fra 20 til 10 000 ansatte, med en standardløsning som dekker de fleste behov. For utvidet og mer avansert funksjonalitet, skreddersyr vi løsningen med relevante moduler, slik at du får akkurat det du trenger. Trykk på ikonene nedenfor for å se tilleggsfunksjonaliteten som ligger i de ulike modulene.

Husleie

Eid og leid eiendom er krevende forvaltning, og det handler om mye penger. Modulen Husleie sørger for at du får oversikt over alle leiekontrakter og eieforhold knyttet til virksomhetens eiendommer.
Modulen samler trådene knyttet til leieavtaler, prisreguleringer, boligtilstand, innbetalinger og utbetalinger. Og den minner om alle tidsfrister, slik at du har full kontroll på oppsigelsestider og eventuelle opsjonsdatoer. Tidsfrister, prisjusteringer, periodisk vedlikehold og avtalelengde følges opp og varsles den ansvarlige ved avtalt tid.

Eiendeler

Modulen Eiendeler gir oversikt over alt utstyr virksomheten disponerer. Med et par tastetrykk får du en rapport over alle aktive eiendeler – med andre ord virksomhetens komplette inventarregister.

Du kan se hva slags utstyr hver enkelt ansatt besitter og finne ut om de har utstyr som snart trenger utskifting, samt evt. servicehistorikk. Modulen inkluderer oversikt over IT, kunst, kjøretøy o.a. med høy verdi, med anskaffelsesmåte, kunstner, takseringsdato, lokasjon, ansvarlig mm.

Utvidet varsling

Modulen Utvidet Varslingssenter gir mulighet for skreddersydd automatisering. Aktiv varsling ligger som fundament i Complete Controls standardløsning, men denne modulen gir enda mer avanserte varslingsoppsett.

Det kan gis varsling på alle type avtaler og forpliktelser, oppfølging av ansatte, over eiendeler, indekser, prosjekter mm. For eksempel om en ansatt har bursdag eller har et jubileum, eller om medarbeideres kompetanse (lisens, kurs, sertifikat) går ut på dato. Med andre ord alle mulige frister i selskapet hvor det kan være nyttig og viktig med automatisk varsling.

 

Integrasjon/SSB

Modulen Integrasjon sørger for prisjustering av avtalene, med full integrering mot SSB. Det gjør at kostnader og inntekter kan planlegges mer nøyaktig.

Tabeller hentes fra SSB, med norske, danske, finske og svenske indekser tilbake til 1900. Funksjonen er tidsbesparende og gir et godt utfaktureringsgrunnlag. Modulen gir automatisk prisregulering iht. satt indeks, og det kan om ønskelig opprettes varsling ved prisindeksendringer. Modulen inkluderer rapporter i Excel over alle planlagte og historiske endringer.

HR/Kompetanse

Modulen systematiserer HR-dokumenter og -avtaler og gir varslinger ved kompetanseutløp, sykefravær, medarbeidersamtaler eller andre datofrister.

Modulen HR/Kompetanse gir ryddig og enkelt oversikt over hvilke sertifiseringer som løper ut, kompetansekrav for å oppfylle stillingstittel, bilder av ansatte, unike søkeverktøy på kompetanse i bedriften, CV-eksport med valgfri informasjon, filvedlegg på ansatt mm.

Prosjektstyring

Prosjektmodulen gir mulighet til mer effektiv prosjektstyring, hvor både menneskelige ressurser og eiendeler hensyntas parallelt i planleggingen.

Modulen lar deg allokere ansatte og eiendeler til et valgt prosjekt med «real time»-status om enhet eller person er ledig. Den gir også et tydelig kostnads- og inntektsbilde på prosjektet, samt historikk om ansatte og prosjekter de har vært med på tidligere, prosjektkalender mm.

Dokumentsenter

Modulen Dokumentsenter gir deg mulighet til å få god oversikt over viktig dokumentasjon. Du kan laste opp filvedlegg i mappestruktur, dele mapper med gitte personer, gi innsyn- og skriverettigheter med tidsbestemt tilgang mm.

Eksempler på ulike dokumenter som kan knyttes til programmet kan være møtereferater, avtalemaler, styrereferater- og dokumenter, plan- og sikkerhetstegninger mm.

Transaksjoner

Modulen Transaksjoner er et unikt verktøy for aktiv forvaltning av selskapets avtaler. Modulen lar deg splitte og systematisere kostnader tilknyttet avtaler og forpliktelser etter behov.

Du kan fordele kostnader pr. avdeling/selskap eller ifølge bedriftens kontoplan. Bedriften kan definere flere transaksjonskategorier per avtale etter behov og sette periodiske endringer på beløp. I løsningen kan man også sette hvilken valuta avtalen gjelder og velge hvilken valuta rapporten skal summere. Rapporter hentes lett ut i Excel eller pdf, og rapporteringsfunksjonen har meget gode søkemuligheter.

Valuta

Valuta er en funksjonalitet som vi kan aktivere etter behov. Den kan benyttes dersom bedriften har avtaler i flere valutaer. Complete Control synkroniseres daglig med Norges Bank, hvilket betyr at du kan hente ut presise økonomiske rapporter over avtaler og transaksjoner i ønsket valuta og i konverterbare oversikter.

Labels

Labels er en funksjonalitet som vi kan aktivere etter hva ulike bedrifter har nytte av. Den gjør at du på en enkel måte kan merke avtaler, eiendeler, ansatte, prosjekter mm. Du velger merking med farge eller tekst etter behov.

Noe av det aller viktigste man oppnår med Complete Control, er person-uavhengighet på avtaler og forpliktelser. Avtaler på vegne av en virksomhet inngås på mange nivåer av forskjellige personer. Det skal ikke mange ansatte til før det blir krevende å holde oversikt - særlig om personen som inngikk avtalen er sykmeldt, har skiftet stilling eller sluttet.

Vet du svaret?

9 av 10 norske bedrifter kan ikke svare på disse spørsmålene.

 • Hvor mange avtaler er din virksomhet egentlig part i?
 • Hva er restforpliktelsene ved disse avtalene?
 • Hvor lenge løper avtalene?
 • Når må de eventuelt sies opp for å unngå uønsket fornyelse?
 • Hvordan er kontantstrømmen ut for bedriftens avtaler de kommende 12 mnd?
 • Finnes det rutiner dersom noen slutter?
 • Kan du lett oppgi verdi og serienummer på IT-utstyr som er mistet, stjålet eller tapt?

Hvis dette også gjelder din virksomhet, kan det være en svært god idé med en gjennomgang!

Andre produkter

Har du spørsmål om våre produkter?

Ring oss på 815 66 355

... eller fyll inn feltene nedenfor. En av våre hyggelige konsulenter kontakter deg innen 24 timer for en uforpliktende prat

Chat
Book demo