IFRS 16 – løsning

Hvorfor bruke House of Control til IFRS 16 – rapportering?

Vår IFRS 16 -løsning er en sofistikert videreutvikling av vår software som er blitt en stor suksess i Norge og i økende grad internasjonalt.

IFRS 16

Denne softwaren heter Complete Control. Her registreres bedriftens eiendeler, avtaler og andre forpliktelser. Det gir brukerne en enkel, rask og nøyaktig kontroll over fremtidig kontantstrøm. Med andre ord, det er et kraftig verktøy for budsjettering og kostnadskontroll.

House of Control har allerede mer enn 1000 kunder i 60 land. De er i aller høyeste grad aktive brukere av løsningen Complete Control.

Vi har flere kunder som enten er børsnotert eller har sin virksomhet innenfor revisjon og regnskap. Sammen med dem har vi sett på hvordan Complete Control kan videreutvikles til å håndtere de nye kravene til balanseføring av leie-/leasing-kontrakter.

Vår IFRS-løsning har alle kjenne- tegnene ved Complete Control – pluss noen flere. Vi er sikre på at den vil spare en CFO for mye arbeid både i dag og i årene som kommer, samtidig som den også vil levere treffsikre tall.

Aktuelle saker om IFRS 16:

KPMG: Ingen tid å miste før IFRS 16 trer i kraf
– Partnere hos revisjonsgiganten KPMG roper varsko om den nye IFRS-standarden for leieavtaler.

Definisjon og påvirkning IFRS 16
– IFRS 16 påvirker ikke bare regnskapsavdelingen og hvordan defineres en leieavtale.

 

 

Motta vår 16-siders unike guide om IFRS 16

Guiden omfatter noen av kravene som stilles i de nye IFRS 16 reglene, og viser deg hvordan man kan få til rask og nøyaktig rapportering i henhold til ny standard.

Fyll ut skjemaet under for å motta guiden!

Chat
Book demo