Innhered Renovasjon IKS

Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som forvalter eierkommunenes ansvar vedrørende husholdningsrenovasjon og forbrukeravfall. De bruker Comlete Control for å holde oversikt på alle sine avtaler, herunder leieforhold, leverandøravtaler og løpende driftsavtaler. De har benyttet systemet i 3 år og har i dag 12 brukere.

«Jeg er mektig imponert over systemet som gir oss god oversikt over alle våre avtaler. Det gir oss mulighet til å starte reforhandlinger av avtaler i god tid før utløpt avtaleperiode på grunn av de gode varslingsrutinene i systemet og personlig oppfølging.»

Økonomisjef, Stig Arild Myhre, Innhered Renovasjon IKS

Videre ønsker Innhered Renovasjon IKS å benytte systemet for å holde oversikt på personer i firmaet og tilhørende eiendeler slik som pc, mobiltelefon, nøkler osv. Denne muligheten gjør det enkelt å se hva den enkelte ansatte i firmaet disponerer.

«Oppfølgingen vi har fått fra selger og support er vi veldig fornøyd med. De har gitt oss god bistand og vi har fått hjelp med å tilpasse løsningen etter vårt behov.» 

Har du spørsmål om våre produkter?

Ring oss på 815 66 355

... eller fyll inn feltene nedenfor. En av våre hyggelige konsulenter kontakter deg innen 24 timer for en uforpliktende prat

Chat
Book demo