Sjekkliste for om dere trenger løsningene fra House of Control

House of Control vokser sterkt, basert på sine løsninger for avtalekontroll, finansiell leasing og IFRS 16. Hvordan finner de riktig kunde til riktig produkt?

Salgsdirektør Christoffer Bergstrøm i House of Control har solgt produktet Complete Control i mange år, og det siste året har produktporteføljen også blitt utvidet til å inkludere modulen for IFRS 16 og modulen for finansiell leasing.

Han sier at kundene har mange likhetstrekk uavhengig av bransje og størrelse.

– Selv om alle er unike, ser jeg at jo flere kryss jeg kan sette på en 10-punkts sjekkliste vi har utviklet, desto større sannsynlighet er det for at kunden blir kunde i første omgang. Og jo flere kryss, desto større sannsynlighet er det for at de blir fornøyde brukere som anbefaler oss til sine venner.

Her er Christoffers sjekkliste:

1. Har flere lokasjoner. Jo flere adresser en virksomhet har, desto flere avtaler har de å holde styr på. I praksis vet vi at kontrakter lagres både fysisk i ringpermer og i mappestrukturer som ikke er skapt for å ha en sentral oversikt.

2. Mangler enhetlig avtaleregister. Når bedriftens eiendeler, avtaler og forpliktelser ikke er registrert i en enhetlig base, blir det som oftest skippertak i Excel når CFO ber om det. Dette er filer som verken oppdateres automatisk eller har funksjoner for varslinger og vedlegg.

3. Har betydelig grad av personavhengighet. Når kompleksiteten beskrevet i de forrige to punktene kombineres med sterke personligheter, blir muligheten for enhetlig oversikt ytterligere redusert.

4. Forenkling er på agendaen. Det er stressende for ansatte å lete frem, samt holde styr på eiendeler, avtaler og forpliktelser. Og det er tilsvarende tungvint å lage rapporter, og enda verre å holde dem oppdatert.

5. Ønsker seg bedre oversikt over fremtiden. Hva forfaller av husleier, IT-avtaler, lisenser og leasingkontrakter i kommende periode? Hvor mye knytter seg til lokasjon X, person Y eller forretningsområde Z? En bedre oversikt over fremtidige forpliktelser er viktig i seg selv og med tanke på budsjettering. Det er særdeles viktig dersom kostnadene skal kuttes med for eksempel 20 prosent eller det skal planlegges for større strategiske endringer.

6. Skal øke omsetningen. Veien fra forenkling til fokus på kjerneoppgavene er kort. Jo mer tid som brukes på å administrere eiendeler, avtaler og forpliktelser, desto mindre tid til å betjene kundene. Problemet med tid brukt på administrasjon i stedet for operative aktiviteter, føles ofte mer trykkende i mindre virksomheter.

7. Har ambisjoner om å kutte unødvendige kostnader. Uavhengig av størrelse på virksomheten – privat eller offentlig – er det som regel en del løpende avtaler der selve leveransen ikke brukes av kunden.

8. Jobber for bedre betingelser hos leverandørene. Virksomheter som ikke følger opp avtalene med sine underleverandører, risikerer ikke bare at kontraktene fornyes automatisk. Like ofte mister de muligheten til å reforhandle betingelsene. Vår erfaring er at en telefon i året gjerne er nok til å få kutte prisene med 10 prosent.

9. Har løpende kontrakter med egne kunder. Lever din bedrift av retainer-avtaler eller andre løpende avtaler med kundene? Det er ikke bare avtalene med leverandørene som bør reforhandles; ofte har dere avtalt at prisene ut til kunde skal indeksreguleres, men altfor ofte blir dette ikke gjort – til skade for både topp- og bunnlinje.

10. Beslutningstakeren har (i hvert fall litt) endringsvilje. Løsningene fra House of Control er ingen tunge ERP-systemer, men enkle «plug & play»-løsninger hvor du kommer raskt i gang og får god hjelp. Men det er klart, for å høste gevinstene må de involverte personene i virksomheten være villige til å endre i hvert fall litt på egne metoder.

Hvor mange punkter kan du krysse av på?

Les også: Sjekkliste når du skal kjøpe verktøy for avtalehåndtering